Forsvar velferden - stopp kommunekrisa 

Av

En torsdag i mars opplevde vi at Norge ble et helt annet sted. Nedstenging av bedrifter og tøffe tider for arbeidsfolk, stengte skoler og barnehager, foreldre som ikke kunne gå på jobb, og en helsetjeneste som måtte gå i voldsom beredskap, har satt kommunene på en stor prøve denne våren.