– Sivilforsvaret og Heimevernet er kalt ut – hva skjer?

– Nå har det vært solid og god innsats siden søket ble iverksatt. Mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder med flere har vært her og søkt. Nå er de i hovedsak hjemme for litt hvile, og tørke. Så nå har vi fått god bistand fra Sivilforsvaret og fra Heimevernet, forklarer innsatsleder Arve Hermansen fra Øst politidistrikt.

Forsterkning

– Status nå er at vi er over 100 mann som er i søk. I løpet av ettermiddagen nå er vi nok oppe på ca. 130.

– Er det flere enn tidligere dager?

– Det er nok noen flere, litt forsterkning. Nå inn mot helgen går vi med uforminsket styrke og en økning i forhold til mannskaper, så det er vi veldig takknemlige for, at de også kan stille.

– De blir koordinert av Røde Kors og Norsk Folkehjelp, som har god kompetanse på det søkstekniske, men så er vi jo helt avhengig av mannskapene som er ute i selve terrenget, det er der Sivilforsvaret og HV kommer inn, sier Hermansen.

Blanding

– Det ser ut som de er gruppevis inne til brifing her nå?

– Det stemmer. De kommer inn i lag, så får de en brif fra oss på hva man ser etter og hvor man skal lete.

– Så dere både bytter ut og forsterker letemannskapene?

– Ja, det er litt begge deler. Mannskaper fra de frivillige organisasjonene har vært her nå i flere døgn og trenger nødvendig hvile. Derav trenger vi nye friske mannskaper. Så blir det nok en blanding av alle utover helgen, sier han.

– Så det er videre søk som det har vært hele veien?

– Det er pågående søk, det er uforminsket styrke, det er noe flere mannskaper som kommer til nå utover ettermiddagen, velvillig bistand fra Sivilforsvaret og HV sammen med noen fra de frivillige som er igjen, og i tillegg fra politiet. Vi har også politidrone ute fortsatt. Så det er fullt trykk fra oss fortsatt, sier innsatslederen.

Etterforsker

– I går snakket dere om etterforskningen også?

– Ja, etterforskning går også sin gang med uforminsket styrke. Det er mange personer som også jobber med saken som ikke er synlige her ute, men som jobber fra ulike politihus med ulike ting som er naturlig å undersøke. Tips fra publikum er et eksempel på det.

– Tips mottas med takk. Vi har fått en del tips, og er veldig takknemlig for det. Folk må ringe inn tips selv om de ikke er sikre på hvor relevant det er. Kommer man ikke gjennom på tipstelefonnummer 64994062 så ringer man 02800, oppfordrer innsatslederen.