Flere er testet, flere er smittet, mange i hjemmekarantene – dette er koronasituasjonen i Follo akkurat nå

Antallet hjemmekarantener øker, og det gjør også antall smittede. Stadig flere tilfeller av korona i Follo - dette er statusen i kommunene våre akkurat nå. Foreløpig har to av Follos kommuner nå fått bekreftet smitte. Andre kommuner forbereder seg på at smitten kan komme.