Etterlyser gatelys. Får lovnad, men må vente på ny entreprenør

Beboere på Flateby har i årevis etterlyst veilys i en stikkvei av Bakkeveien som går ned til Fylkesvei 120 og bussholdeplassene.