GPS er et bra verktøy

Båthavner er generelt utsatt for tyverier, og politiet synes GPS er et godt verktøy som båteiere kan bruke.