NTB: Folkehelseinstituttet ber voksne som ikke har samfunnskritisk arbeid, om å slippe skoleelever først inn på buss og trikk. Blir det fullt, må de voksne ta neste.

– Dersom du skal gå på en buss som er i ferd med å bli full, og du ikke har arbeid i kritiske samfunnsfunksjoner, oppfordrer vi deg til å la skoleelever få gå på i stedet for deg selv, sier Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Blir det fullt, oppfordres voksne til ikke å gå på, men heller vente på neste avgang eller finne alternativ transport. Hjemmekontor er fortsatt anbefalt for dem som kan fordi det da blir bedre plass i kollektivtransporten, særlig i rushtida.