(Akershus Amtstidende)

– Etter to år med pandemi er folk ivrige på dra på tur igjen. Det er synd hvis kapasitetsproblemer fører til at folk må bli hjemme for tredje år på rad, sier Venstre-representant Ingvild W. Thorsvik i en pressemelding.

Hun står bak et forslag om at regjeringen må iverksette strakstiltak mot den stadig økende ventetiden på nye pass.

Regjeringspartiene Sp og Ap støtter ikke forslaget, men er i mindretall på Stortinget. Et flertall bestående av Venstre, Høyre, Frp, SV og Rødt går inn for forslaget, som lyder slik:

– Stortinget ber regjeringen gjennomføre strakstiltak med sikte på å redusere ventetid for å få nytt pass, eksempelvis gjennom å utvide åpningstider på kveldstid og i helgene, samt å øke bemanningen på passkontor med stor pågang.

I utgangspunktet var det kun et flertall i justiskomiteen på Stortinget bestående av Venstre, Høyre, Frp og SV som stilte seg bak forslaget. Disse partiene har til sammen 78 mandater på Stortinget og har dermed ikke flertall alene. Rødt, som ikke sitter i justiskomiteen, varsler imidlertid allerede nå at de kommer til å støtte forslaget når det skal stemmes over i Stortinget 2. juni.

– Rødt er klare til å støtte forslagene som ligger på bordet, da vi må gjøre alt vi kan for å få ned passkøene på kort sikt. Likevel er vi redd dette ikke er tilstrekkelig da vi vet at det er mangel på råvarer for å produsere passene, og at vi allerede har flagget ut selve produksjonen av pass til utlandet, skriver Rødt-representant Tobias Drevland Lund i en epost til NTB.

Partiet ønsker å se på hvordan man kan sørge for en mer stabil produksjon av pass i framtiden.