Får mindre penger til tiltak mot ulv. Se hvordan rådmannen vil bruke midlene

Kommunen har nå mindre penger å bruke på konfliktdempende tiltak mot ulv enn tidligere år.