Får ikke lov til å kjøpe kommunens gaupe

Kommunen har avslått en henvendelse om å få kjøpe en utstoppet gaupe.