Får en halv million i tilskudd: Vil lage up-to-date skatepark

Støtten betyr atskillig større armslag i planlegging og utforming av parken.