(Romerikes Blad)

– Jeg kan bekrefte at det er gjort funn av en mulig farlig gjenstand. Av sikkerhetsmessige hensyn er området evakuert. De ansatte følger sine rutiner og vi bistår i denne sammenhengen, sier oppdragsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt tirsdag kveld.

Funnet ble gjort på ROAFs gjenvinningsstasjon i Enebakk.

Ifølge Larsen ble det mistenkt at gjenstanden var gammel dynamitt.

– Så lenge de på stedet forholder seg til de føringer som blir gitt slik at vi får gjort jobben vår, skal dette gå fint for seg, sier Larsen klokka 17.50.

En drøy halvtime senere kan politiet imidlertid avkrefte at det er snakk om dynamitt inne på gjenvinningsstasjonen.

– Politiets bombegruppe har nå vurdert gjenstanden og konkludert med at det er helt ufarlig. Det er lim, sier oppdragslederen.