Er omsetningen for dårlig, står andre i kø for å ta over lokalene dine på Ski storsenter

Innholdet i de ulike leiekontraktene ved Ski storsenter er hemmelige, men ifølge opplysninger som ØB sitter på, kan nettopp denne kontrakten være med på å gjøre tilværelsen vanskelig.