Summen på 25.000 kroner har Driv IL fått fra Enebakk Avis og Sparebankstiftelsen DNB.

25 gavekort på 1000 kroner

Astrid Celius, klubbsekretær i Driv IL, forklarer bakgrunnen for det hele:

– Vi har et godt opplegg og tilbud hva gjelder felles utstyr til bruk gjennom våre aktiviteter, og opplever med dette at de aller fleste kan være med i Driv IL. Hovedstyret i Driv IL har diskutert hva annet vi kan gjøre for aktive som av ulike årsaker kan ha nytte av solidarisk støtte ved behov for utstyr individuelt. Så da muligheten til å søke på solidariske støtteordninger via Enebakk Avis/Amedia/Sparebankstiftelsen DNB dukket opp søkte vi, og fikk 25.000 kroner, sier hun.

Pengene har Driv IL valgt å bruke til innkjøp av gavekort hos sin samarbeidspartner Comet Sport. Nå skal 25 gavekort pålydende tusen kroner hver deles ut.

– Gavekort er en åpen og profilert ordning der man kan søke om midler til nødvendige innkjøp individuelt. Vi ønsker å senke de ulike «barrierer» for å spørre om hjelp via en tilrettelagt støtteordning, sier Celius.

Søk på mail

Søknad sendes på e-post til [email protected] merket med Søknad i emnefeltet.

Søknaden må inneholde barnet navn, fødselsdato, mobil til foresatt, og en bekreftelse på en har behov for økonomisk støtte til personlig utstyr eller bekledning.

– Vi trenger kun én linje om det; «Jeg bekrefter herved behov for gavekort», sier Celius.

Søknadsfristen er 1. november.

Del info

– Hvordan er dette gjort kjent?

– Informasjon om dette ligger på Driv sine hjemmesider, så har jeg delt det på diverse facebooksider, og håper at mange deler videre. Det er fint at Enebakk Avis også forteller om dette.

– Hva gjør dere hvis mange søker?

– Hvis det blir under 25, deler vi ut til de som har søkt. Så blir det ny runde med ny søknadsfrist på dem som blir i rest. Blir det flere enn 25 søkere, vil vi sammen med Enebakk Avis ha en trekning.

– Vi skal ikke sitte igjen med noen gavekort. Alle skal deles ut, sier Celius, som behandler søknadene konfidensielt på vegne av Driv IL.

Delta på likt

Med dette ønsker Driv IL å gjøre det de kan for at barn og ungdom kan få delta i lagets aktiviteter med samme utgangspunkt.

– Med denne løsningen vil vi kunne tilby en tilnærmet komplett støtteordning for å sikre aktivitet til i hovedsak barn og ungdom i bygda vår. Gjennom våre kanaler oppmuntrer vi aktive, foresatte, trenere og lagledere til å søke om midler til utstyr for dem som trenger hjelp til dette, sier hun.

Tenke det samme

– Om Driv IL som en seriøs og godt ansett klubb kan gjennomføre og fronte dette, vil vi garantert få flere lag, grupper og foreninger til å tenke det samme. Dette fokus må løftes jevnt over, og vi i Driv IL vil lede an så godt som vi kan. Inkludering i fokus! sier klubbsekretæren.