Disse fire har jobbet til sammen 143 år på Pølsebrødbaker'n. Roser det gode arbeidsmiljøet i Langhus-bedriften

– Alle mann alle på Lantmännen! er blitt et stående motto for medarbeiderne på det som det som en gang var Pølsebrødbaker'n på Langhus. Det gode arbeidsmiljøet er en av grunnene til at Toril Kristiansen (60), Marit Sørløkken (65), Knut Olav Løkken (67) og Terje Karlsen (75) til sammen har 143 års ansiennitet i bedriften.