Dette kan Enebakk Røde Kors hjelpe kommunen med i krisesituasjoner

Det er nå undertegnet en beredskapsavtale mellom Enebakk kommune og Enebakk Røde Kors.