Dette gjelder for å få skjenkebevilling i Enebakk

Reglene får konsekvenser for lokale arrangører.