Dette er gjort av utbedringer på skolen

Rådmannen opplyser at flere tiltak er iverksatt for å utbedre forholdene på Hauglia skole.