Dette er de nye reglene som gjelder for nedstenging av Enebakk