Det blir 70 tomter her - slik skal de første boligene bli

Det er nå søkt om rammetillatelse for de tre første boligene i det nye boligområdet Råkenåsen i Ytre.