Derfor flyr mørklagte helikoptre over Romerike denne uka

Flere romerikinger har observert og ikke minst hørt helikoptrene på kveldstid.