↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

909 19 165
469 20 049

Besøksadresse

Gneisveien 1
1914 YTRE ENEBAKK
  1. Beskrivelse

Veiservice AS består av to sammenslåtte firmaer; Veiservice AS og Veigutta AS. Vi fusjonerte i 2020.

Våre tjenester er relatert til trafikksikringsarbeid på vei,
og våre samarbeidspartnere er private entreprenører, stat og kommune.
Alle våre ansatte/medarbeidere har gjennomgått godkjente kurs i henhold til håndbok N-301 Statens veivesen/Vegdirektoratet. Vi har en stab med stor kompetanse og bred erfaring innen trafikksikring på vei.

Veien er en farlig arbeidsplass og derfor utvikler Veiservice AS kontinuerlig sitt trafikksikringsarbeide med den hensikt og trygge trafikanter og arbeidere på best mulig måte.

Vi er på veien for din sikkerhet.