Denne brua i Ski er kun tre år gammel. Betongen er allerede i ferd med å sprekke opp

Åpningen ble forsinket i nesten ett år. Tre år etter ferdigstillelsen er betongen i ferd med å sprekke.