Denne boligen ble solgt for 4,9 millioner

Se hvilke eiendommer som har skiftet eier i Enebakk og hva boligene ble solgt for.