Kristine (90): - Her i Enebakkdansen er vi nærmest en familie

Kristine Rothraut Kristiansen (90) har danset ringdans i 22 år, og hun reiser også til utlandet for å danse.