Mennesker er en del av miljøet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Jeg viser til avisinnlegg fra Svein Vullum om situasjonen for menneskene som bor i 3 hus på Gran, NY6. SV er enig i beskrivelsen av konsekvensene for beboerne i området. Reguleringsplanen for NY6 ble vedtatt mot SV’s stemme i kommunestyret 4.12.17.

Denne saken har 2 sider:

1. Den er et av de største inngrep i naturen på lang tid og fører til sprenging, pukking, transport, støy og støv, men er likevel ikke sendt til behandling i Klima- og miljøutvalget (KMU).

2. Den berører menneskene i 3 boenheter, som i 6 – 10 år fremover blir utsatt for helseplager. Dette er også en grunn til at saken burde vært behandlet i Klima- og miljøutvalget. Mennesker er en del av miljøet!

SV er selvsagt klar over at etter bestemmelsene skal reguleringssaker behandles i Hovedutvalg for teknikk og utvikling (TEK). Det er likevel mulig å bruke hodet og forstå at en sak har miljømessige konsekvenser, og dermed bør behandles både i TEK og i KMU.

SV har i lengre tid vært aktiv i sakene om reguleringene på Gran – først og fremst gjennom vår representant i KMU Geir Dal. Han har også vært i kontakt med beboerne. Da denne saken ikke kom til KMU, tok SV det opp i utvalget. Der ble det gitt enstemmig støtte til at saken måtte opp i KMU på bakgrunn av fremtidige helseplager for beboerne p. g. a. uttak av stein, sprenging, pukking, transport, støy og støv.

Da saken kom til kommunestyret, fulgte SV’s representant Kjell C. Hovde opp saken og foreslo å sende den til behandling i KMU. Det ble ingen støtte fra noen av partiene. Dette er i seg selv oppsiktsvekkende når alle partiene i KMU støttet det fullt ut. Det er grunn til å nevne at såkalte miljøpartier som Venstre og Miljøpartiet De Grønne plutselig ikke lenger vurderte dette som en miljøsak når den kom til kommunestyret!

Da avstemningen 1 mot 26 var klar, ba SV om en protokolltilførsel for å markere hvor viktig det er å ivareta menneskene i de 3 boligene på området. Protokolltilførselen hadde denne ordlyd:

«Enebakk SV ber om at beboerne i området blir fortløpende orientert om fremdriften, blir involvert i problemstillingen, og blir ivaretatt m.h.t. støy og støv m.v., samt i vurderingen av fremtidig bomiljø.»

Enebakk SV vil følge opp denne saken videre til beste for menneskene og miljøet. Vårt forslag er at utbyggerne og kommunen tar et initiativ og setter seg sammen for å finne en løsning. Det er innlysende at hvis dette prosjektet skal gjennomføres, må beboerne skaffes et alternativ til sin nåværende bolig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags