Særskatt på Tangenveien?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Enebakk SV ser det som innføring av særskatt for enkelte innbyggere når kommunen fremmer refusjonskrav til alle grunneiere langs Tangenveien for opparbeidelse av veinettet. Er dette flertallets metode for å snikinnføre eiendomsskatt? SV er overrasket over at under behandlingen i Utvalg for teknikk og utvikling gikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet inn for å kreve kostnadsfordeling av 180 grunneiere i Tangenveien i forbindelse med utvidelse av eksisterende vei samt ny infrastruktur inn i utbyggingsområdet Vik Skog (BY18).

Vanligvis betales infrastruktur av utbygger gjennom tomtepris og byggeprosjekt, men her får altså en privat aktør drahjelp ved å skyve kostnadene over på etablerte boliger. Ved pågående veiprosjekter i kommunal regi er det ikke varslet refusjonskrav som i tilfellet Tangenveien.

Om Tangenveien, sier kommunen i varslingsbrevet til grunneierne, som sendes midt i påskeuken (sic!),datert 27. mars og med svarfrist 20. april, at privat utbygger ikke vil akseptere «å dekke hele kostnaden selv, ettersom en stor del av områdets verdiøkning tilfaller alle naboene, og ville fremme krav om refusjon av naboeiendommene.»

Det virker som om prinsippet om rettferdighet her fravikes fordi det er første gang i Enebakk at bofaste får betydelige utgifter på kommunal vei. Tangenveien har vært lagt inn i investeringsbudsjettet i flere år uten at noe har skjedd. At oppgradering nå er satt i gang 24 år etter første reguleringsplan, er et tankekors sett i lys av at privat utbygger Vik Skog er avhengig av at veien opprustes. Kommunens informasjonsplikt, som er mangelfull, skjer via brev i påskeuken – med knappe 3 ukers svarfrist.

SV mener for øvrig at saken må sendes tilbake til Utvalg for teknikk og utvikling for fornyet behandling etter svarfristens utløp. Å sende saken direkte til kommunestyret er å utfordre demokratiet fordi fagutvalget ikke her får tilgang til alle opplysninger som eventuelt kommer frem i tilbakemeldingene .

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags