«Høring» ble kravbrev

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Beboerne i Tangenveien har ventet i 30 år på oppgradering – Rådmannen foreslår at grunneierne skal ta 50 % av regninga. I alle de årene denne veien har hatt med saksbehandling, har det tidligere kun vært snakk om bidrag fra et nytt boligområde (BY18).

Enebakk Høyre har siden saken kom opp 29.6.17, vært negative til rådmannens forslag. Vi stemte derfor som eneste parti nei til denne saken i juni, da vi mente at saksfremlegget ikke ga politikerne nok grunnlag over konsekvenser for den enkelte grunneier, samt at vi mente at en slik ny praksis burde fremmes som en egen generell sak om refusjoner.

På grunn av uklarheter om hva det politiske flertallet mente i sitt vedtak, valgte rådmannen å legge frem samme sak på nytt 12.10.17. Der fremkom etter innsendte spørsmål fra Enebakk Høyre for første gang et oversiktskart og forventede kostnader pr. mål tomt. Det politiske flertallet var enige med rådmannens tolkninger om kostnadsfordeling, og tok saken til orientering. Høyre og Sv stemte imot og hadde en protokolltilførsel til saken:

«Enebakk Høyre og Enebakk Sv er kritiske til prosessen som har vært ved sak om prinsipielle spørsmål vedrørende refusjon for kostnader til oppgradering av Tangenveien. Grunneiere med unntak av grunneier på BY18 er ikke informert om at kommunen har startet opp med en ny refusjonspraksis i forbindelse med den oppstartede oppgraderingen av den kommunale veien. Enebakk Høyre og Enebakk Sv mener at grunneiere som har ventet i mange år på oppgradering av veien skulle vært informert bedre om denne nye praksisen.»

I kommunestyret 30.10.17 svarte Ordfører Øystein Slette (Ap) på 9 nye spørsmål fra Enebakk Høyre om refusjonssaken. Bl.a. svarte han at saken skal ut på høring, og at høringsuttalelser fra grunneierne i området skal innhentes før det fattes et formelt vedtak om refusjon eller ikke refusjon.

Denne såkalte «høringen» er nå sendt som et kravbrev til grunneierne i det gjeldene området. Formelt ser ikke brevet ut som en «høring», da overskriften er; «Kostnader og kostnadsfordeling av utgifter til utvidelse og opparbeidelse av Tangenveien – din eiendom xx/xxx i Enebakk kommune.». Først lenger ned i brevet står det at dette «er en vurdering» og at man kan «fremme en kommentar innen 20.4.18.».

Ordfører svarte videre på spørsmål om ny praksis med å innarbeide refusjoner på utbedring/oppgradering på kommunal infrastruktur, blandet sammen i en sak om oppgradering av Tangenveien; «Da dette er en ny problemstilling har ordføreren sett grunn til å innhente et så bredt avgjørelsesgrunnlag som mulig før prinsippsaken fremmes og sender derfor utkastet på høring før prinsippsaken fremmes politisk».

- Enebakk Høyre lurer på om ordfører Slette mener at dette brevet er utformet på en korrekt måte som en «høring» og om han fremdeles mener at tilbakemeldinger på dette brevet gir et «bredt avgjørelsesgrunnlag» før prinsippsaken fremmes?

- Mener ordfører at muligheten for å kunne gi en «kommentar» er god skikk når noe skal ut på offentlig høring til innbyggerne?

- Mener ordfører at det er korrekt at det kun er enkelte grunneiere i Tangenveiområdet som skal kunne gi uttalelse når kommunen skal innføre en ny praksis som kan angå alle innbyggere i Enebakk som bor langs en kommunal vei?

- Hvorfor ønsket ikke ordfører å fremme en generell prinsippsak om refusjoner på utbedring/oppgradering av kommunal vei?

Enebakk Høyre står ved at refusjonssaken burde vært fremmet som en egen generell sak om nye prinsipper for oppgradering av kommunal vei, og at grunneiere med tilknytting til Tangenveien i denne omgang ikke burde belastes for en oppgradering de har ventet på i mange år. Derfor inviterte vi de andre partiene i kommunestyret mandag 9. april til et samarbeid for en best mulig løsning på denne saken som skal opp til politisk behandling om ikke så lenge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags