Tangenveien og BY18 Vik skog Råkenåsen boligfelt

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet har i det siste vært fokus på Tangenveien og mulig refusjonskrav for nødvendig opprusting. I kommunens varselbrev, i Enebakk avis og på Facebook vises det til forholdet mellom refusjon til Tangenveien og utviklingen av boligfeltet Vik skog Råkenåsen (BY18). Noen påstander er feil eller upresise og hensikten med dette innlegget er å bidra med fakta og nødvendige presiseringer.

Ombygging og opprusting av Tangenveien skjer fordi det lenge har vært stort behov for bedre vei for alle brukere, og ikke fordi det skal bygges boliger på BY18 eller andre tomter. Ny reguleringsplan for området avløser delvis reguleringsplan fra 1994. Kommunen ville med andre ord måttet utbedre Tangenveien uavhengig av BY18. Behovet for opprusting og plan om dette startet lenge før BY18 kom inn som fremtidig utbyggingsområde. Heldigvis er arbeidet med veien nå godt i gang.

Det er Vik tomtelag AS som driver utviklingen av BY18 (som er skilt ut fra Vik gård). I flere innlegg (bl.a i Enebakk avis 12.04.18) fremstilles det som at grunneierne i Tangenveien skal betale for infrastrukturen til BY18. Dette er selvsagt ikke riktig. Alle kostnadene til vann og avløp mv til dette boligfeltet dekkes av Vik tomtelag.

Arbeidet med vann og avløp utføres samtidig som veien bygges. Dette er som alle forstår mer hensiktsmessig enn å måtte grave veien opp igjen senere. Enebakk kommune ønsker i størst mulig grad at vann/avløp følger veitrase. Merkostnadene ved at dette nå tas med i en strekning av veien dekkes av Vik tomtelag i henhold til avtale med kommunen. Det er vel også slik at andre som senere skal utvikle sine tomter vil nyte godt av at BY 18 har bekostet vann og avløp på en god del av strekningen.

På grunn av Tangenveiens tilstand har ingen i den senere tid kunnet fradele og selge nye tomter og det er riktig at opprustingen av veien nå muliggjør tomte og boligutvikling i området. Dette gjelder ikke bare for BY18 men også andre eiendommer der tomter kan fradeles. I sum kan det være potensiale til flere boliger fra andre eiendommer i området enn det er planlagt på BY18.

På grunn av at avløpskapasiteten har vært sprengt har det ikke vært mulig å selge nye tomter i Ytre Enebakk før nå etter at nytt renseanlegg er på plass. Derfor har det aldri vært noe tema at BY18 skulle ivareta hele opprustingen av Tangenveien for å komme fortere igang. Dette ville også være urealistisk i en situasjon der omfanget av nye boliger i et prosjekt er begrenset i forhold til eksisterende boliger pluss potensialet fra eiendommer egnet til fortetting.

I arbeidet med BY18 har det hele tiden ligget til grunn at prosjektet skal bidra med sin del til opprustingen av Tangenveien. Realisering av BY18 er dermed med å muliggjøre forbedringen av veien, noe som kommer alle i området tilgode. Samtidig er det rimelig at også andre som nå kan realisere en ny gevinst som følge av opprustingen bidrar på samme måte.

Vår innstilling til saken er at BY18 som forutsatt skal bidra med sin relative andel til opprustingen av Tangenveien. Saken om refusjon burde først vært avklart prinsipielt og politisk. Dersom refusjon vedtas bør reglene være like for de som berøres. Refusjon bør selvfølgelig ikke utløses før dette faktisk realiseres slik at regningen ikke kommer før salget gjøres / det nye mulige prosjektet iverksettes.

For å sikre riktig forståelse er det bra at det planlegges informasjonsmøte og at svarfristen utsettes. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags