Vil politikerne og andre foreldre sende barna sine langs fv 120?

Artikkelen er over 5 år gammel

Viser til forrige ukes leserinnlegg fra gruppelederne i Høyre, Frp og KrF.

DEL

Det skrives bl.a i leserinnlegget: «ingen barn trenger å gå eller sykle langs fv 120 til og fra skolen før gangveien er på plass»

Skolebarna må faktisk gå langs fv 120 for å komme seg til bussholdeplassene selv om de er utstyrt med gratis busskort. Slik situasjonen er langs fv 120 pr d.d så er det livsfarlig for disse skolebarna å gå langs veien, samt krysse veien mange steder for å komme seg trygt frem til en bussholdeplass.

Vi vet at skolebarn har blitt presset ut av veibanen enten til fots eller på sykkel. Det er nok dessverre bare et tidsspørsmål før det faktisk skjer en ulykke med dødelig utfall langs fv120.

Hvem har ansvaret for at skolebarna kommer seg trygt frem til bussholdeplassene?

I følge vedtak fra kommunestyremøte i juni 2009 ble det bl.a gjort følgende vedtak:

«10. Enebakk kommune ber Maxit om å ta hensyn til tidspunkter der skolebarn ferdes langs RV 120.

11. Enebakk kommune utreder en sak som legges frem for politisk behandling ila høsten 2009 om kostnader og konsekvenser og følgende muligheter: *gratis busskort til barn/unge i perioden fra oppstart av leireuttak til ferdigstillelse av gang-/sykkelvei. * tilrettelegging av provisoriske transporttraseer fra utkjøring til bussholdeplasser på ekstremt farlige deler av RV 120. * mulighet for å hente skolebarn på egen adresse slik at skolebarn unngår å ferdes langs RV 120.»

Hva ble konsekvensene at denne utredningen?

Skolebarna har i alle fall ikke fått gratis busskort på bakgrunn av dette vedtaket. Tilbudet om gratis busskort har eksistert i mange år før Leca kom på banen. De få barna som har spesialtransport har i alle fall ikke fått dette i fanget. De har selv måttet søke kommunen om dette.

Dersom kommunestyret har utredet ovennevnte sak så må man ikke glemme at det er stor forandring i trafikksituasjonen langs fv 120 siden 2009.

Et annet moment er at skolebarna som bor langs fv 120 må vente i nesten 30 minutter når de er ferdige for dagen ved Stranden skole før rutebussen kommer. Derimot så står skolebussen klar til å hente de barna som skal på byggefeltet. De har tross alt en sikker vei, i stedet for å ta hensyn til de som har farlig skolevei. Våre skolebarn vil også fort hjem og velger da å gå eller å sykle.

En må heller ikke glemme at livet langs fv 120 er mer enn til og fra skole. Slik situasjonen har blitt nå så frarøves myke trafikanter i alle aldre retten til å bevege seg fritt langs fv 120 – til postkassa, besøke naboer og venner, komme seg på fritidsaktiviteter etc

Vi husker vel alle at samtlige politiske partier var veldig engasjert i gang og sykkelvei før valget for litt over 4 år siden. Alle lovte den gang «gull og grønne skoger». Selv om det ufravikelig kravet ble endret så er det viktig at våre folkevalgte nå står sammen og hjelper oss å få den gangveien vi ble lovet og det rimelig fort. Dette handler om liv og ikke politisk profitt.

Vi har gjentatte ganger inviterte politikerne til å gå sammen med oss langs fv 120 på aksjonsdagene våre. Hittil har det dessverre vært en laber interesse fra de politiske partiene, men unntak av SP som har stilt opp flere ganger. Vi håper politikerne likevel skjønner at de har en viktig jobb å gjøre og presser på de rette instanser.

Vår oppfordring til politikerne og hele Enebakks befolkning er å bli med å gå på våre ukentlige aksjoner, slik at dere også kan kjenne litt på kroppen hvordan det er å ferdes langs fv 120.

Følg med på vår facebookside for oppdateringer og nyttig informasjon https://www.facebook.com/GaForLivet - send ditt navn og adresse til epost: gaaforlivet@gmail.com

Ville politikere og andre foreldre som ikke bor langs fv 120 sendt sine barn langs veien her alene. Glem heller ikke at livet langs fv120 er mer enn til og fra skole.

Med vennlig hilsen

Aksjonsgruppa GÅ FOR LIVET

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags