Der er 2 hovedretninger som peker seg ut ved valget:

- Den ene bestående av høyrepartiene ( og SV ?) som vil gjennomføre pengesluket på Kvernstua. Her er grunnforholdene ekstremt vanskelige og det må lages ny tilførselsvei og kryss med Osloveien. Det er høyst usikkert om det holder med 300 millioner kroner

- Den andre hovedretningen (bl.a Ap og Sp) vil unngå store låneopptak og ta utgangspunkt i de skolene vi har.

TV2 har satt fingeren på høyrepartienes enorme opplåning i kommunene. Dette kommer også neste generasjon til å slite med. Allerede i dag lider undervisningen i Enebakk av få lærekrefter og dårlig med reserver å sette inn ved sykdom. Med renter og avdrag på ennå større kommunal gjeld blir det ikke mer penger til undervisningen!

Har Høyrepartiene tenkt å bevilge seg mer enn de klarer å handtere, og så tenkt å kaste kortene? Det er flere partier på Stortinget som har begynt å snakke om kommunesammenslåinger. Vi vet alle hva Erna Solberg står for! Eller setter de seg selv i ei knipe så de blir tvunget til å innføre eiendomsskatt?

La oss kjempe for Enebakk, så vi ikke blir en utkant i en storkommune ! Konsekvensene av årets valg kan bli store , hvis du ikke tenker deg om ! Stem Senterpartiet – vi er imot nedleggelser – det være skoler, lensmannskontor eller kommuner!

Godt valg !

Kjell Dehli

Ordførerkandidat

Enebakk Senterparti