Eldreomsorgen trenger ansatte, ikke profitt og anbud

Kjell C. Hovde.

Kjell C. Hovde. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg

Andelen eldre øker, også i Enebakk. I 2040 vil en stor andel være over 70 år. Skal vi sikre at dagens, og framtidas, eldre skal oppleve en trygg alderdom, er vi nødt til å ta grep allerede nå.

Skal vi klare å ta vare på de eldre i kommunen på en god måte, må vi ha nok folk i arbeid. Da må vi sikre at det er attraktivt å jobbe her. Det mangler allerede 12 000 ansatte i helse og omsorg på landsbasis, og fram til 2035 vil bli bemanningskrisen bare øke. Skal vi sikre at vi har nok folk til å sørge for en god eldreomsorg i Enebakk, må vi lage et arbeidsliv det er mulig å stå i. Ved å øke grunnbemanningen og utvikle turnus i samarbeid med de ansatte, blir det en bedre arbeidshverdag. Vi må sørge for rett til heltid, og tilbud om faste stillinger.

Eldreomsorgen i Enebakk må fortsette å være drevet av kommunen. God eldreomsorg koster penger. Da skal vi ikke sløse bort de pengene på å slippe til kommersielle krefter som ønsker å ta ut profitt. Pengene vi bruker på eldreomsorg, må gå til å lage gode tjenester.

Nå før valget har vi i flere kommuner sett at høyresiden kommer med påstander om at å slippe til kommersielle aktører vil løse krisen i eldreomsorgen – uten at det hverken skaffer mer folk eller mer kvalitet, som er det vi trenger.

De ressursene vi har i eldreomsorgen, må brukes klokt. Det betyr å fjerne rigide tidsstyrte tjenester, med en tillitsmodell der fagfolk sammen med brukeren finner de tjenestene som er hensiktsmessige.

Med overskriften «Vi skal ha en verdig eldreomsorg» har Enebakk SV disse satsingsområder:

• Vi vil ha kvalifisert og tilstrekkelig personale ved kommunens institusjoner og i hjemmetjenesten.

• Vi vil ha bedre støtte- og avlastningsordninger og velferdsteknologi.

• Vi vil ha tilstrekkelig avlastnings- og sykehjemsplasser i kommunen.

• Vi vil prioritere kommunale boliger for eldre med behov.

• Vi vil at par skal få leve sammen livet ut.

Vi vil ha en eldreomsorg som gir verdighet og trygghet. Da må vi tørre å prioritere god velferd, og godt samarbeid med de ansatte og med pårørende. Det er de som vet hvor skoen trykker.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags