Våglia 50 år - hva nå?

Artikkelen er over 11 år gammel

Litt historikk. I forbindelse med ny kommuneplan i Enebakk og behandlingen av denne, er det her i Ytre at Våglia har kommet i fokus når det gjelder arealdel.

DEL

Dette er ikke noe nytt.

Rundt midten av 50-årene var det også et spesielt engasjement. Da som nå, gjaldt det skole og utbygging. For skolens del var det største problemet at lærere ikke søkte seg til Enebakk, bl.a. pga. manglende tilbud på leiligheter. Dette førte til at det ble pressgrupper og folkemøter, og disse forlangte at kommunen måtte bygge lærerboliger. Dette ble også gjort. For første gang i historien ble det klargjort en del tomter med vei, vann og kloakk, 2 av disse tomtene ble øremerket til «lærerboliger», hvor det ble 2 leiligheter og to hybler.

Så viste det seg at en pumpe i Våg ikke var tilstrekkelig nok for å tilfredsstille vanntilførsel til boligområdet. Dette medførte at det ble bygget vannbasseng i Korsveiåsen, (Ekornveien) i 1964, noe som bidro til en stor forandring, og ca. 20 år senere, enda et nytt basseng i Gaupeveien ved Jehovas vitner, og som igjen gjorde Våglia til det den er i dag.

I dag kan en kort si at Våglia har nådd toppen og er ferdig utbygd til et attraktivt og flott boligområde. Det som mange spør om i dag, er om det kan være fornuftig å skjøte på Våglia videre bakover og innover i marka med i alt ca. 360 dekar til videre utbygging, med de følger dette vil få for det nåværende etablerte boligområdet. Renseanlegget kan knapt ta i mot det som gjenstår av Østmarkskollen, samt andre steder som allerede er igangsatt. Vanntilførsel er først og fremst et økonomisk spørsmål.

Når det gjelder Gjeversrud Skog, som er 243 dekar ( BY 20), og det største arealet. Iflg. særutskrift fra møte i Teknikk og Miljø den 5/08-2004. og behandling av konsesjon som skal tinglyses, og hvor det også kommer frem at det settes vanlige krav til bo – og driveplikt. Hva med dette? Kommunens areal, også kalt «indrefilet`en» ( BY 21) , utgjør 119 dekar

Det største problemet for store deler av den nåværende Våglia, vil bli trafikken. Noe skal/må løses med en vei som skal føres over andre eiendommer og frem til Østmarkskollen, det vil si, at de som er bor lengst unna, må kjøre ca. 4 km før de er fremme ved riksveien, og dette vil bli en stor omvei, og mye trafikk.

I tillegg vil denne trafikken gå igjennom nåværende boligområde, og vel særlig i Gaupeveien. Selvsagt må det bygges gang og sykkelvei i Gaupeveien fra riksveien, for store beløp. Salget vil medføre en stor økonomisk utgift til infrastrukturen.

Uansett vil utbyggingen av hele 360 dekar for all tid bli en belastning for Våglia. I den grad det trenges arealer til videre utbygging i Ytre, er det mange andre muligheter, og mindre arealer som kan utnyttes over tid, f.eks mellom Sulerud/Haraldstad og inn til Myra/Gran.

Jeg vil med dette innlegget be politikerne tenke nøye igjennom hvilke konsekvenser denne store utbyggingen vil medføre for Våglia og hele Enebakk, både trafikkmessig og økonomisk, og da sett på lang sikt.

Åge Rustad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags