De siste ukene har jeg lest avisinnlegg og sakspapirer til den store gullmedalje, men nå klarer jeg rett og slett ikke holde kjeft lenger! De ansvarlige i Enebakk kommune har tråkket over en grense jeg ikke kan akseptere. Jeg har riktignok flytta fra Enebakk, men jeg er født her og har tilbrakt over 30 år av livet mitt i denne bygda. Jeg kommer ikke til å sitte og se på at hjembygda mi forvandles til en drabantby, med alle de utfordringer som det fører med seg. Enebakk har nå kommet til et veiskille hvor innbyggerne må ta et viktig valg: Ønsker man urbanisering og blokker eller fortsatt landlig idyll? Jeg mener dette er en beslutning som innbyggerne selv skal ta og ikke påtvinges av en kommuneadministrasjon i pengenød.

Enebakk kommune la midt i sommerferien ut en viktig reguleringsplan til offentlig ettersyn, nemlig BY20 og BY21 i Ytre Enebakk (også omtalt som «indrefileten»). At dette utbyggingsforslaget totalt har endret karakter siden det først ble presentert i kommuneplanrulleringen i 2006 er skuffende.

At kommunen velger å legge forslaget ut til offentlig ettersyn midt i sommerferien, er bortimot provoserende. På denne måten tror man kanskje at man slipper unna en del «plagsomme» innspill?

Sist torsdag holdt jeg på vegne av historielaget et innlegg om kulturminner på et folkemøte om denne utbyggingen. Et møte som ble arrangert av Senterpartiet og hvor alle parter var invitert for å diskutere og belyse saken. På dette møtet deltok over 100 personer fra Ytre Enebakk og mange hadde spørsmål til både utbygger og kommune. Men begge disse glimret med sitt fravær. Glimret med sitt fravær gjorde også ordføreren, som representerer Frp - partiet som skryter av å være for «folk flest». Vi var mange «folk flest» til stede på dette folkemøtet. Faktisk flere enn jeg noen gang har opplevd på et folkemøte i Enebakk. Folk som får halvert verdien av huset sitt, fordi det bygges blokker like ved, folk som ikke har fått tilsendt saksdokumenter fordi de bor på feil side av veien, folk som har ringt og ringt til kommunen, men aldri fått tak i noen som kan svare på spørsmål. Hvor var kommuneadministrasjonen denne kvelden? Og hvor var ordføreren? Unnskyld meg, men hvor arrogante går det an å bli?

At kommunen selv visstnok skal holde et informasjonsmøte etter høringsfristen holder rett og slett ikke mål. Det er helt tydelig at dialogen med innbyggerne i Ytre Enebakk i denne saken ikke er prioritert. Her er det tydelig at «noen» allerede har bestemt seg og at man blåser fullstendig i hva folk i Ytre Enebakk måtte mene om saken.

Rådmannen skriver i høringspapirene:

«Blokkbebyggelse er en endring av byggeskikk i Enebakk. Ytre Enebakk vil endre karakter mot en urbanisering i tråd med rikspolitiske retningslinjer.»

Dette er nye signaler fra kommuneadministrasjonen og såpass radikalt at jeg mener det burde vært med som et eget punkt i kommuneplanen for inneværende periode. Kommunen kan ikke bare slenge ut en slik erklæring uten at den er nevnt i kommuneplanen eller behandlet i kommunestyret.

Så kan man spørre seg: Hva er så galt med blokker i Enebakk? Selvfølgelig er det viktig å bygge praktiske boliger til eldre som ikke ønsker å flytte fra bygda, men hvorfor bygge 4-5 etasjes blokker? Og hvorfor bygge de i det populære turterrenget på toppen av Våglia, til spott og spe for alle som måtte finne på å besøke «den grønne kulturkommunen» Enebakk? Og hva er egentlig galt med rekkehus, tun og mer moderate leilighetskomplekser i 2-3 etasjer - bygninger som passer inn med bygdas allerede etablerte tradisjoner? Helhet, estetikk, trivsel og tradisjon? Nei, det er blitt fremmedord i Enebakk.

En annen ting er hvordan man skal klare å fylle 20 blokker på toppen av Våglia med folk, når man ennå ikke har klart å fylle den ene blokka vi allerede har i Østmarkskollen? I tillegg kommer de betydelige økte utfordringene med trafikk, kloakk, vann, helse, sosialhjelp etc. Og til slutt kan man spørre seg: Hvorfor flytter egentlig folk til Enebakk? For å bo i blokk? Her er det tydelig at noen er i kraftig utakt med virkeligheten.

Her i Gol hvor jeg nå bor, jobber administrasjonen for å utvikle det unike ved kommunen. I Enebakk gjør man det motsatte, nemlig å overse bygdas sterke sider og i stedet prøve å «forandre» den til noe kommunen tror er fremtidsrettet. Jeg mener det politisk flertallet i Enebakk er helt på villspor!

På et eller annet tidspunkt må kommunens administrasjon og kommunens politiske flertall forstå at de er innbyggernes tjenere og ikke omvendt!

Dette har man tydeligvis ikke forstått i Enebakk. Det virker på meg som at det i Enebakk er viktigere for kommunen at befolkningen vokser i antall, enn å sørge for at befolkningen som allerede bor her får det tilbudet de har krav på. Kanskje man skulle forsøke å rydde opp i de problemene man allerede har, før man lager enda flere?

Dette utbyggingsforslaget kan komme til å endre Enebakk for all fremtid, men det KAN også stoppes! Meld deg inn i aksjonsgruppa! Skriv brev til kommunen!

Og aller viktigst: Snakk med din lokalpolitiker og få forslaget opp i kommunestyret pånytt og ut av kommuneplanen. En gang for alle! Nå må FRP, Høyre og KRF (som utgjør det politiske flertallet i Enebakk) ta til vettet og skjønne at blokkbebyggelse – det vil vi faktisk ikke ha i Ytre Enebakk!

Henning Bergersen

Enebakking