Det viser seg at det er mange områder i Enebakk hvor det er dårlig mobildekning. Over 100 tilbakemeldinger tikket inn på Facebook, sms og epost. Det er tydelig at god mobildekning er viktig for enebakkingene!

Det er ikke kommunenes oppgave å drive teletjenester, men når det offentlige legger stadig flere tjenester ut på Internett så mener jeg at det offentlige har et ansvar i at alle innbyggere får et godt teletilbud.

Om noen år kobles fastnettet ned, og da kan vi ikke komme i en situasjon hvor mange ikke har tilgang til telenettet. En skulle ikke tro at det var mulig i verdens rikeste land, men det er det faktisk i Norge i 2014. Etter hvert som samfunnet utvikles er gode mobil- og bredbåndtilbud like viktig som strøm, vei, vann og kloakk. Der har vi som lokalpolitikere, og tillitsvalgte for våre innbyggere, et ansvar. Senterpartiet håper nå at Telenor får bedre skikk på sin dekning i Enebakk, og håper også at Netcom gjør det samme der de ikke har skikkelig dekning. Vi vil følge opp saken i tida som kommer.

Hans Kristian Solberg,

Enebakk Senterparti