Gå til sidens hovedinnhold

Sp vil ha vekst i hele kommunen

Artikkelen er over 8 år gammel

I disse dager er arbeidet med kommuneplanen i full gang.

Kommuneadministrasjonen har utarbeidet tre forskjellige vekstscenarier som utgangspunkt for politisk diskusjon. Sp synes det er bra at det er laget prognoser i sak om valg av vekstalternativ i det videre kommuneplanarbeidet, men er kritisk til noen av konklusjonene. Det gjelder særlig kommunens skatteinntekter. Erfaring fra mange kommuner tilsier at man bør være skeptisk til å kalkulere med store skatteinntekter/for lave kostnader som følge av befolkningsvekst. Vi så det på 1990-tallet med radikale nedskjæringer i Enebakk kommune som følge av sterk befolkningsvekst («Fattigkommunen»).

Senterpartiet ønsker en balansert utvikling av hele kommunen, for alle aldersgrupper, også i Kirkebygda/Dalefjerdingen. Det vekstscenariet som flertallet i formannskapet har gått for vil derimot føre til befolkningsnedgang i Kirkebygda og Dalefjerdingen. Etter at politikerne i flere tiår har prioritert utbygging i endene av bygda, er tiden inne for å binde kommunen mer i sammen. Vi føler ikke at noen av de tre utarbeidede vekstscenariene hver for seg gir et godt svar på hvordan vi ønsker at Enebakk skal utvikle seg.

Følgende momenter mener vi må ligge inne i det vekstalternativet som legges til grunn for videre arbeid med kommuneplanen:

? Vi ønsker en balansert vekst i hele kommunen.

? Vekst i alle kretser – i alle aldersgrupper

? Fordeling av nye boenheter med 40 % - 20 % - 40 % for Flateby – Kirkebygda – Ytre Enebakk.

I et forsøk på å få flertall i kommuneplanutvalget foreslo vi middelalternativet på 80-90 boliger pr år. De øvrige partier støttet imidlertid rådmannens forslag på 120 boliger pr år. Vi kommer på denne bakgrunn til å foreslå vårt primære standpunkt på 1 % årlig befolkningsvekst i perioden når saken kommer til kommunestyret. Det er det dobbelte av hva Plansamarbeidet i Oslo og Akershus legger opp til, men samtidig vesentlig mer nøkternt enn det flertallet legger opp til.

Konkret ønsker vi:

? Økt fokus og krav til utbyggere når det gjelder hva slags typer boliger vi trenger i kommunen.

? Det er avsatt bra med utbyggingsområder på Flateby og Ytre. I Kirkebygda ønsker vi å sette av framtidige utbyggingsområder i området Tømmerbråten - Holtskogen - Støttumåsen for over tid å få en utbygging som binder Enebakk bedre sammen. Dette er et område som snart vil ha god dekning på vann og kloakknett, og kort vei til kollektivtransport og gang- og sykkelvei. Området er også uten kvikkleireproblematikk.

? Senterpartiet vil at det skal bygges betydelig flere sentrumsnære leiligheter i de tre kretsene beregnet for folk i alderen 50+.

? I Kirkebygda er det spesielle utfordringer med å få slike leiligheter på plass. Vi ønsker leiligheter på Kirkeby (ved Enebakk Pizza) + eventuelt på en del av kommunens jorde mellom rådhuset og fylkesveien.

Hans Kristian Solberg,

leder Enebakk Senterparti

Kommentarer til denne saken