Skattefradrag for tjenester utført i hjemmet – ROT fradrag

Artikkelen er over 6 år gammel

Fremskrittspartiet fremmet 17. juni 2011 forslag i Stortinget om å innføre et skattefradrag for blant annet tjenester i hjemmet, et ROS- og ROT fradrag, på lik linje som i Sverige.

DEL

Senterpartiet vedtok på sitt landsmøte i 2011 at de ønsket å innføre et slikt fradrag for rehabilitering av gamle hus. Senterpartiet valgte allikevel å stemme i mot forslaget fra Fremskrittspartiet da det ble lagt fram for Stortinget 17. juni 2011.

Bakgrunnen for opprettelsen av ROT- og RUT - fradraget har vært å stimulere til økt aktivitet i byggenæringen og skape flere arbeidsplasser. I tillegg er det en klar målsetting i tiltaket om å få ned bruken av svart arbeid. Innføringen av disse fradragene har vært en suksess i Sverige og har ført til at mange flere har benyttet seg av ordningen.

Rundt halvparten av norske husstander som kjøper renholdstjenester, bruker svart arbeid, viser siste undersøkelse fra 2009. Dette utgjør rundt 100.000 husstander.

Gjennom å åpne opp for at private husholdninger skal få skattefradrag på tjenester som gjøres i hjemmet, bolig og fritidseiendom, vil det kunne føre til at flere som står utenfor arbeidslivet pga lav eller ingen utdannelse, får en mulighet til å komme seg inn på det formelle arbeidsmarkedet. Vi vet også at flere og flere unge dropper ut av videregående skole og havner som passive mottakere av sosialstønad.

Et slikt avdrag vil gi muligheter for at flere virksomheter etableres og flere arbeidsplasser skapes, som i Sverige. Fremskrittspartiet mener at det vil kunne gi større muligheter for både praksisplasser og lærlingplasser. Norge vil i fremtiden få et økende behov for blant annet fagarbeidere. Inntaket av lærlinger er svært konjunktursensitivt og næringslivet risikerer å støte på store utfordringer de kommende år. Det vil gi mange flere muligheter til å skape noe gjennom næringsvirksomhet, bekjempe svart arbeid, bekjempe skatteunndragelser, og bekjempe sosial dumping gjennom blant annet illegal arbeidskraft, og i stedet skape et hvitt arbeidsmarked med sunn og likestilt konkurranse.

Senterpartiet er hjertelig velkommen til å stemme for Fremskrittspartiets forslag når det nå legges fram for Stortinget på nytt.

Wenche Storsveen Bjerke, Frp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags