Vi trenger et grønt skifte og klimamål for å sikre trygge lokalsamfunn

LISTETOPP FRA ÅS: Kristoffer Robin Haug (midten) fra Ås er listetopp for Viken MDG til fylkestingsvalget. Her flankert av Hanne Lisa Matt og Benedicte Lund som også står på valglista.

LISTETOPP FRA ÅS: Kristoffer Robin Haug (midten) fra Ås er listetopp for Viken MDG til fylkestingsvalget. Her flankert av Hanne Lisa Matt og Benedicte Lund som også står på valglista. Foto:

Av
DEL

LeserbrevI løpet av de siste månedene har vi fått den ene rapporten etter den andre som viser at klimaendringene skjer raskere enn de fleste hadde trodd, også her hjemme i Norge. Tørken i fjor sommer og flommer sist høst er bare to av mange eksempler.

Da gjør vel regjeringen alt som er nødvendig for å følge FNs anbefalinger for å unngå dette? Nei, dessverre. CICERO senter for klimaforskning har tidligere gått gjennom budsjettforslagene til partiene på Stortinget. Budsjettene viser hvordan politikerne faktisk prioriterer når de ikke kan love alt, men er tvunget til å velge hvilke tiltak som får og ikke får penger. Ingen av partiene på Stortinget var i nærheten av å gjøre nok. Verken til å ta Norges andel av den dugnaden som skal til for å holde verdens temperatur under 2-gradersgrensen for oppvarming, eller i komme i nærheten av 1,5-graders målet. Med ett unntak.

Selv om vi i Miljøpartiet De Grønne legger opp til å bruke mindre av oljepengene enn de fleste andre partier, har vårt forslag, ifølge forskerne, en god sjanse til å nå målene Norge har forpliktet seg til. Det er for sent å unngå klimaendringene helt, men vi har fortsatt en sjanse til å unngå de mest katastrofale endringene. Vi kan unngå å gjøre store deler av planeten ubeboelig, vi kan unngå at millionbyer druknes. Det er de svakeste og fattigste som blir etterlatt når flommen skyller inn over byene. Vi kan unngå at millioner av mennesker blir jaget på flukt, og vi kan unngå konfliktene og lidelsene det fører til. Men da må vi gjøre noe før det er for sent. Både med tanke på det globale perspektivet, men også for å sikre trygge lokalsamfunn og brukbar velferd for neste generasjon her hjemme.

Tiden for tale er forbi, nå er det tid for å handle. Som pensjonert generalløytnant Robert Mood skrev i en kronikk nylig «Kjære Erna, der Une Bastholm (MDG) faktisk er realitetsorientert og peker retning fremstår du og ditt team som gårsdagens svar på gårsdagens utfordringer.» Dessverre gjelder ikke dette bare Erna, men også resten av stortingsflertallet.

Man kan mene mye om den nye fylkeskommunen Viken. Uansett er vi glade for at vi fikk gjennom vårt forslag om klimabudsjett med skjerpede ambisjoner. Det ble vedtatt at det minst skal bygge på FNs og regjeringens klimamål, og legge til grunn at vi skal arbeide for en global temperaturstigning på maks 1,5 grader. Klimabudsjettet skal tydeliggjøre sektorvise utslipp, og omfatte både fylkeskommunens egen virksomhet og hele Viken-samfunnet.

Men for å skape et klimasmart og bærekraftig samfunn må vi ha kommunene med på laget. Vi er derfor stolte over at De Grønnes politikere i mange av kommunene vi er representert i har fått gjennom vedtak om at det skal utarbeides kommunale klimaregnskap og klimabudsjett. Det er ikke nok å sette seg mål, om vi ikke vet hvor vi står i dag. Vi må også sørge for at ambisjonene blir fulgt opp i praksis, og da er vi avhengige av å ha grønne politikere i kommunestyret som kan være vaktbikkjer for klima, miljø og bærekraft. Vi må sikre at det vi vedtar i handlingsplaner og budsjetter faktisk støtter opp under klimamålene, og dermed til vår egen trygghet og velferd i årene som kommer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags