– Vi er ikke i ferd med å ødelegge Enebakk

Øystein Slette.

Øystein Slette. Foto:

Av
DEL

I et leserinnlegg i Enebakk Avis sist uke kom Høyres 2. kandidat med ganske drøye påstander. I et år der politikerne i Enebakk har gått sammen om å fremsnakke hverandre fremstår det som ganske merkelig når man påstår at noen er i ferd med å ødelegge Enebakk. Å være uenig er en ting, å komme med alternativer til hvordan en selv ville gjort det er også veldig bra. I sitt leserinnlegg kommer Årre ikke med noen alternativer til hvordan han selv ville gjort det, han bare rakker ned på det sittende flertallet. Dette syns jeg er veldig synd og jeg skulle gjerne vært slike innlegg foruten, samtidig kan jeg ikke ikke skrive et svar på så sterke påstander og anklager!

La meg gjøre det klinkende klart, vi er IKKE i ferd med å ødelegge Enebakk.

Følgende innlegg ble delt i sosiale medier etter at teksten fra avisa også ble delt der.

Det er ikke små anklager Høyres 2. kandidat kommer med i sitt leserinnlegg i avisa og statuser her på facebook. Først så må jeg si at jeg er forundret over at man starter tiden med lav befolkningsvekst i 2015, riktignok var det da, etter 12 år med ordfører og varaordfører, at høyre mistet makten, men utfordringen har vært der mye lenger.

De siste områdene som er bygget ut i Enebakk er Østmarkskollen (som fortsatt pågår), Fiolveien og Melgårdshagan. Alle disse ble regulert sist Arbeiderpartiet hadde ordfører på slutten av 90-tallet. I årene som fulgte var det ikke stort som skjedde, og når vi overtok i 2015 hadde det stoppet helt opp.

Å si at dette var noe som startet i 2015 er veldig selektiv historieskriving og har ingen rot i virkeligheten. Jeg ville si at det er snarere tvert imot. Det var i 2015 at det konstruktive arbeidet med å få på plass den ønskede veksten tok til, noe som viser seg i reguleringsplaner og byggeprosjekter på mange steder i hele kommunen. Blant annet har vi i denne perioden vedtatt forbedring av både parkeringsnorm og momskompensasjon, to hindringer for vekst som vi arvet fra styret Årre selv var en del av.

Det er riktig som Årre skriver, at 2018 og 2019 vil være krevende år for kommunen. Etter at skolen i Ytre omsider ble ferdig har våre utgifter til renter og avdrag økt godt. Disse må innarbeides i budsjettene våre og da vil det gå et par år der vi svever mellom pluss og minus. Det er til slike situasjoner vi sparer til driftsfond, et fond som har økt med 40 millioner siden 2015. I stedet for å kutte tjenester fordi vi over noen år må tilpasse oss bruker vi fond, slik at vi får et par år til å omstille budsjettene våre.

Så skriver Årre at det er manglende økonomisk forståelse som forårsaker dette. Økonomisk forståelse her knytter seg til hva det er som gjør at utbyggere velger å satse i et område. Det er veldig enkelt, det må være lønnsomt, og risiko må være så lav som mulig. Selvsagt er det ting kommunen kan gjøre for å redusere denne, f.eks. ved å ta deler av kostnadene ved infrastruktur, forskuttere vei osv, men alt dette ville kreve at vi bruker sårt trengte midler vi ønsker å bruke på eldreomsorg og skole. Er det slike tiltak representanten mener at vi burde gjøre? Innlegget inneholder fint lite av konkrete forslag, men utelukkende den vanlige kritikken og negativiteten.

Til slutt så vil jeg også nevne at selv om vi har tatt noen av de kostnadene som må til for å ta imot vekst, så vil vekst også ha en del kostnader, ny skole på Flateby, barnehager, utvidet helsetilbud og øke tilskudd til frivillige lag og foreninger ettersom medlemstallene øker. Å regne tilskudd brutto slik forfatteren her gjør blir i beste fall misvisende. Å beskylde noen for manglende forståelse er lett, siden det å forstå noe så komplisert som hvorfor utvikling ikke kommer er vanskelig, noe 2. kandidaten selv viser her.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags