Som man reder ligger man

Hans Kristian Solberg.

Hans Kristian Solberg. Foto:

Av
DEL

LeserinnleggJostein Årre har i forrige nummer et dystert innlegg over tapte millioner i inntekter fordi Enebakk ikke har fått den befolkningsveksten en ønsker de siste årene. I disse valgkamptider er jeg litt forundret over denne vinklingen da mye av grunnen til at kommunen har havnet i denne situasjonen ligger i den 12-årsperioden han selv var med å styrte kommunen. Og i disse årene var det dessverre en del som ikke gikk som det skulle. Hovedgrunn til dette er at en i årene 2003 – 2015 ikke fikk klart et eneste nytt boligfelt av betydelig størrelse. Når tidligere regulerte felter nærmet seg fullføring sank selvfølgelig befolkningsveksten. Det er synd, men sant.

I tillegg stengte kravet om ny overføringsledning og sentralrenseanlegg for Ytre, og behov for ny barneskole, effektivt potensielle utbyggere fra å kunne sette i gang planlegging av utbygging av nye felt.

Etter mer enn 12 år med frem og tilbake i forhold til ny skole i Ytre ble den både vedtatt, bygget i denne fireårsperioden, og nå er den inne i sitt andre driftsår. Etter flere års arbeid ble endelig også kloakkledning og sentralrenseanlegg ferdigstilt i 2016 til pris over budsjett. Etter at en nå både har regulert ferdig områder, og har flere på tur, kan endelig utbyggere sette i gang sine prosjekt til en akseptabel risiko. Jeg mener vi derfor vi er på rett vei.

Det er vel ikke en eneste aktiv politiker i Enebakk som ikke er bekymret over kommunens lånegjeld, men situasjonen blir ikke bedre av å gå rundt å si at er bekymret hele tiden. Da burde en i alle fall fremmet noen forslag til vedtak om tiltak, men så har vel ikke kommet i denne perioden etter det jeg kan huske. Framfor å bruke mye tid på å se tilbake på både feilene som er begått i egen tid ved makten, og de manglende gjennomførte ønskene, så mener jeg at det hadde vært mer matnyttig å bruke mest mulig energi på å få til ønsket utvikling fremover. Da er min holdning at en ikke kan legge alle eggene i en kurv, og satse kun på en utbygger. Ved stopp i prosjektet stopper også innbyggerveksten opp. Det skaper også uheldige monopolsituasjoner.

I løpet av inneværende periode har er det nå klare områder i både Ytre, Kirkebygda og på Flateby. I tillegg er flere områder i utvikling til å bli det. Dette bør vi heller glede oss over, og gjerne fremsnakke litt, fremfor å snakke om det som ikke ble gjort for flere år siden. Det er det uansett for seint å gjøre noe med.

Årre kunne også med fordel for å ha fått et mer komplett og balansert bilde av den økonomiske situasjonen skrevet at kommunen samlet sett har gått med overskudd de siste årene, og at kommunens fond er bygd opp, og ikke ned. Lesere som ikke jobber mye med kommunebudsjett til vanlig må jo tro at kommunen har gått med underskudd hvert år slik det blir fremstilt. Overskridelsene på driftsbudsjettet har blitt brukt på tjenester til folk som trenger det i Enebakk, og jeg kan heller ikke huske at Høyre har fremmet alternative forslag som kunne ha ført til mindre driftsunderskudd.

Vi i Senterpartiet vil jobbe aktivt for at flere utbyggingsprosjekt blir klare for utbygging i årene som kommer. Det trenger Enebakk, og da håper vi Enebakk Høyre vil bruke enda mer av tida til å se fremover, enn bakover. Tapt er tapt, og spist er spist. Ubrukte muligheter kommer ikke igjen selv om en snakker mye om det. En bedre dialog mellom utbyggere, ansatte i kommunen og kommunepolitikere, hvor en snakker med hverandre, og ikke til hverandre, tror jeg også vil kunne være positivt for progresjon for de forskjellige prosjektene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags