Klimabudsjett?

Av
DEL

MDG Enebakk fikk bra tilslutning fra de andre partiene til forslaget om rapportering på realisering av tiltakene i klima- og miljøplanen som nå ligger til høring. Det er vi glade for.

Vi må skynde oss å presisere at MDG Enebakk ikke ser for seg innføring av kommunalt klimabudsjett. Her må vi la noen gå opp veien først og så får vi heller følge etter. Metodikken er for lite utviklet til at den kan tas i bruk uten at det kreves en del tidsbruk i organisasjonen. Den tiden mener vi bedre kan brukes til kompetanseheving knyttet til reelle tiltak.

Nå gir heller ikke fremdriftsrapportering noen virkning i seg selv og skal ikke overdrives. Det viktigste er at tiltakene blir gjort – ikke at det rapporteres på dem. Men siden gjennomføringsgraden av forrige plan ikke var tilfredsstillende må noe annet prøves for å få det til. I perioden ble heller ikke forslag til økt ressursbruk innenfor området fremmet for politisk behandling. Jevnlig rapportering kan bidra til at gjennomføring av planen i høyere grad settes på agendaen.

Vi ser for oss tertialvis rapportering, på samme måte som prosjektene og verbalvedtakene. Hvilken form rapporteringen skal ha må avklares senere. Det kan være naturlig å rapportere på tidsbruk (planlagt og reelt). Å øke kompetansen, finne relevante tiltak og gjennomføre dem tar tid. At knapphet på tid kan være like viktig som knapphet på finansiering er en virkelighet mange kjenner seg igjen i. Hvordan tiden prioriteres er derfor viktig. I tillegg til at noe nødvendigvis må prioriteres ned, når noe prioriteres opp. Tidsbudsjetteringen bør være både bevisst og synlig.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags