Garantist for elever med utfordringer

Leif Øystein Forfang.

Leif Øystein Forfang. Foto:

Av
DEL

Enebakk KrF: Vi er garantist for innsats rettet mot elever med utfordringer.

En stemme til Enebakk KrF vil gi oss mulighet til å kreve fortsatt innsats rettet mot Prosjekthusets enormt viktige arbeid for elever med utfordringer. Dersom vi blir gitt mandat fra velgerne kommer vi til å være garantist for at det forebyggende arbeidet rettet mot elever med utfordringer blir opprettholdt. Og ikke bare det. Vi har så stor tro på dette arbeidet at vi kommer til å jobbe for en utvidelse av tilbudet. De langsiktige resultatene av Prosjekthusets arbeid er svært positive. Det er gledelig at arbeidet gir så god avkastning for elever som ellers ville hatt utfordringer i skolesystemet. Dette er en innsats som Enebakk som kommune ikke har råd til å gi avkall på.

En stemme til Enebakk KrF vil gi oss mulighet til å arbeide for styrking av frivilligheten i kommunen. Enebakk er heldige som har et stort og variert tilbud av frivillige aktiviteter som vi faktisk har. Det er få kommuner i Norge som kan tilby sosiale aktiviteter, kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter og sportsaktiviteter i et omfang som Enebakk. Vi er fantastisk heldige som har dette tilbudet. Dette må vi ta vare på for det er slett ingen selvfølge. Man er avhengig av frivillige som orker å stå på for å opprettholde tilbudet. Enebakk KrF vil arbeide for at det mangfoldige frivillighetstilbudet skal ha gode vilkår for drift.

En stemme til Enebakk KrF vil gi oss muligheten til å tilrettelegge for klok planlegging av leiligheter og bosystemer for eldre i kommunen. Leiligheter til eldre er svært etterspurt og vi vet at vi trenger egnede bosystemer for eldre nå som eldrebølgen er i ferd med å komme. Ved å kombinere teknologi og bosystemer kan vi etablere muligheter for eldre til å bo utenfor institusjon i en større grad av frihet.

En stemme til Enebakk KrF vil sikre arbeidet mot Østmarka Nasjonalpark. Vi mener Markaloven sikrer Østmarka riktig forvaltning til glede for grunneiere og markabrukere.

En stemme til Enebakk KrF vil gi oss mulighet til å utvikle Enebakk til en kommune for alle innbyggere. Vi trenger flere innbyggere og mange utbyggingsområder står klare til å bli realisert. Enebakk KrF ønsker å tilrettelegge kommunen for alle innbyggergrupper som etablerer seg i kommunen. Enebakk er attraktiv for barnefamilier og alle som har et ønske om å etablere seg i en kommune i nærhet til Oslo.

En stemme til Enebakk KrF vil gi oss mulighet til å bidra til utvikling av et næringsråd i Enebakk. Vi er en kommune med nærhet til Oslo og nærhet til naturen. Dette gir fantastiske muligheter for næringsutvikling. Enebakk er en interessant kommune for tradisjonelt næringsliv og for utvikling av turisme.

En stemme til Enebakk KrF vil gi oss mulighet til å arbeide for å sikre eldre innbyggere et fullverdig tilbud i livets avslutning.

Gi din stemme til Enebakk KrF.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags