Venstre om kollektiv- trafikk

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Venstre vil at det skal være både enkelt og billig å reise kollektivt. Derfor har vi de siste 10 årene kjempet for et stadig bedre kollektivtilbud i Oslo og Akershus samtidig som vi har villet holde prisene nede. Det kommer også Enebakk til gode.

Fra søndag 8. oktober blir busstilbudet i Enebakk mye bedre. Både mot Ski, mot Lillestrøm og mot Oslo skal bussen gå oftere, senere om kvelden og mer i helgene. Det er svært gledelig for innbyggerne i Enebakk, og vi håper enda flere vil reise kollektiv nå som tilbudet blir enda bedre. Vi var også pådriver for å endre sonestrukturen i billettsystemet i 2016 som ga innbyggerne i Kirkebygda og Ytre Enebakk billigere reiser til Follo og til Oslo. Venstre har gjort jobben med å prioritere økt kollektivtilbud og lave priser både i Stortinget og i fylkestinget i Akershus.

De statlige overføringene til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er nå oppe i over 450 millioner i året og det er ikke minst disse overføringene som muliggjør satsningen på utvidet busstilbud i Enebakk. Venstre mener at de økte statlige overføringene også må komme kundene til gode ved at billettprisene holdes nede. Økningen av statlige overføringer kommer av et målrettet arbeid fra Venstre og vår stortingsrepresentant fra Akershus, Abid Raja i budsjettforhandlingene de siste 4 årene.

I juni i år fremmet Venstre forslag i fylkesutvalget i Akershus om at økt økonomisk handlingsrom hos Ruter nå må brukes ikke bare til å kjøre flere busser, trikker og baner og fase ut fossil energi i kollektivtrafikken, men også til å holde prisene på kollektivtrafikk nede. Vårt forslag fikk dessverre bare støtte fra SV.

I Venstre er vi enige både i Oslo, Akershus og på Stortinget om at kollektivprisene må holdes nede. Vi håper også de andre partiene kan bli enige på tvers og blir med på å finne løsninger for å holde prisene nede på lang sikt slik at det blir enda mer attraktivt å reise kollektivt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags