Makt og nasjonalpark

Kjell C. Hovde.

Kjell C. Hovde. Foto:

Av
DEL

Jeg har lest samarbeidsavtalen mellom Sp, H og Frp. Det er fristende å bruke karakteristikken «intet nytt under solen». Som representant for Enebakk SV er det interessant å lese «Overordnede målsetninger for samarbeidet» og stikkordene under avsnittene Økonomi og styring, Bolig og utvikling, Næringsutvikling, Klima og miljø, Helse og omsorg, Kultur, oppvekst og skole, Samarbeid med andre kommuner og fylker.

Jeg finner mange av stikkordene igjen i SV’s valgprogram. Og vi har hatt dem på programmet lenge, så det er igjen (som i 2015) aktuelt å si: Velkommen etter! Andre stikkord er å finne i de fleste valgprogrammer, hvor uttrykket «god jul og godt nyttår» passer, dvs. lite konkret.

Et eksempel på gjengangere er et av stikkordene under Overordnede målsetninger: «Enebakk kommune skal være et godt sted å arbeide, vokse opp, leve og bli gammel i.» Dette er en formulering som så å si er den samme som på forsiden av SV’s valgbrosjyre.

Hva er det da som får Senterpartiet til å gi avkall på samarbeidet med Ap, SV, Mdg, Krf?

Etter min vurdering er det bare 2 årsaker: MAKT og motstand mot NASJONALPARK.

Det kan virke som helt avgjørende for Senterpartiet å få ordfører-makt. Det ble tydelig etter hvert at sonderingene med Høyre og Fremskrittspartiet på et tidlig tidspunkt ga Senterpartiet muligheten for å få ordføreren. Det har også vært sonderinger med Arbeiderpartiet og med de andre partiene på posisjonssiden. Vi fikk inntrykk av at Sp var passive i sonderingene, og var litt forundret over det. Bakgrunnen for det må ha vært at valget om å gå over til høyre-siden, allerede var tatt. Det kunne Sp vært mer åpen på. Vi i SV er tilhenger av åpenhet i politikken.

Når vi som nevnt ser på stikkordene i samarbeidsavtalen mellom Sp, H og Frp, er det lett å få øye på at de fleste finnes hos de andre partiene. Men det er én sak som skiller seg ut: Nei til nasjonalpark i Østmarka. Da gjelder ikke slagordet «Mulighetenes Enebakk». For oss i SV er det slagordet en av grunnene til å ønske nasjonalpark velkommen. Vi har store muligheter til å få et nasjonalpark-senter til Enebakk, som vil bety mye for turisme og blest om kommunen. Vi får mulighet til å vise fram et unikt område i nasjonal sammenheng med uberørt skog, såkalt «trollskog» eller «eventyrskog» med natur- og artsmangfold. Det vil bli et turistmål med stier og severdigheter. Skoleklasser og forskningsmiljøer vil besøke området med stor interesse. Elevene vil kunne få givende studier av norsk natur, og det vil bli unikt for forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Sp, H og Frp setter slagordet «Mulighetenes Enebakk» til side og gir inntrykk av at kommunen bestemmer. Avgjørelsen om nasjonalpark i Østmarka ligger nok i Stortinget. Vi hilser den avgjørelsen velkommen!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags