Et langt skritt nærmere nasjonalpark i Østmarka

Johan Ellingsen

Johan Ellingsen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Miljødirektoratet gikk den 14. mars offentlig ut med sin anbefaling til Klima og Miljødepartementet om å anbefale utredning av deler av Østmarka som nasjonalpark. Dermed har vi nådd en viktig milepæl i arbeidet med å sikre et viktig natur- og friluftslivsområde for framtidige generasjoner.

Det var Østmarkas Venner som i 2012 kom med forslag om å opprette en nasjonalpark i Østmarka hovedsakelig i områder eid av Oslo kommune, men beliggende i Enebakk. Ideen ble raskt omfavnet av daværende miljøbyråd i Oslo, Ola Elvestuen (V) som sørget for at Oslo kommune ga sin tilslutning til ideen. Siden har både Ski kommune, Lørenskog kommune og Rælingen kommune gitt si tilslutning til arbeidet. Miljødirektoratet ba i 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus gi en vurdering av om verneverdiene var store nok, hvilket de bekreftet i sin rapport fra desember i fjor.

Den samme Ola Elvestuen har siden januar 2018 vært Klima- og Miljøminister, og det lover i godt for det videre arbeidet med nasjonalpark i Østmarka.

Selv om det foreslåtte området i dag ligger delvis beskyttet innenfor markagrensen, vil en nasjonalpark innebære et mye sterkere juridisk vern. Nå venter vi på at regjeringen skal gi klarsignal til oppstart av selve verneprosessen, noe som innebærer en lang prosess med endelig fastsetting av grensene, utredninger, planlegging og høringer. Det er viktig at alle som er opptatt av naturvern og friluftsliv deltar i høringsprosessen framover, slik at vi får verneforskrifter for den nye nasjonalparken som varetar både naturvern og friluftsliv på en god måte.

Området skal i hovedsak kan brukes som før med hytter, serveringssteder og tilrettelegging for sommer- og vinterstier/løyper. På enkelte områder er markaloven allerede så streng at det ikke blir større endringer. Likevel vil en nasjonalparkstatus gi noe mer: Det er viktig å få et helhetlig og langsiktig vern av området med gode avveininger mellom naturvern og bruk av naturen.

Vi ser fram til at vi om 2-3 år får en brukspreget nasjonalpark som legger til rette for at en befolkning på nærmere en million innbyggere for alltid har tilgang til et forsiktig tilrettelagt friluftslivsområde skjermet for tyngre tekniske inngrep der skogbruket må vike for friluftslivet. Og vi er stolte over at det er Venstre som hele tiden har drevet denne prosessen fram til dit vi er i dag. Vi tror at nasjonalparken vil innebære en større bruk av området noe som vil være et viktig tiltak for folkehelsen, samtidig som det også kan danne grunnlag for et naturbasert reiseliv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags