KOMMUNEREFORMEN: Nei til tvang!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevFellesuttalelse fra Rødt i Follo

Resultatene av folkeavstemningene og kommunestyrevedtakene i Follo var klare i juni. Sentrumskommunen Ski var eneste kommune som hadde flertall i folkeavstemningene for sammenslåing. I Oppegård ble det ikke avholdt folkeavstemning, men en innbyggerundersøkelse viste at 46% var mot og bare 33% for sammenslåing. I de andre kommunene var det solide nei-flertall – fra 78 til 66%. Kommunestyrebehandlingene viste at Ski og Oppegård hadde et flertall som ønsket sammenslåing, de øvrige kommunene vedtok at de ville fortsette som egne selvstendige kommuner. Et lite unntak for Frogn, som kunne tenke seg en sammenslåing med Nesodden og Ås.

Respekten for disse vedtakene må overholdes. Men nå går ordførerne i Oppegård og Ski (ØB og Østlandssendingen 8.9.) ut og ber Fylkesmannen vurdere om ikke «Shoppegård» også skal overta halvparten av Ås kommune, noe som naturlig nok setter sinnene i kok - og kommer «svært overraskende» - på Ås. Det må stilles spørsmål ved det demokratiske sinnelaget til den politiske ledelsen i Ski, der både ordfører Tuva Moflag (Ap) og varaordfører Camilla Hille (V) etter folkeavstemningene sa at de håper Fylkesmannen vil overprøve kommunene! (Intervjuer i Kommunal Rapport).

Hva vil så Fylkesmannen gjøre? På et møte i Follorådet i november i fjor gikk Fylkesmannen ut med en kraftig propaganda for store sammenslåinger. Og på Fylkesmannens hjemmesider kan vi lese at hun i august har oppsummert kommunereformvedtakene i Akershus og gjennomgått innsendte dokumenter. Det er bare Ski og Oppegård i Akershus som har vedtatt sammenslåing, i tillegg til Asker som vil gå sammen med to Buskerudkommuner, og Aurskog-Høland med en Østfoldkommune. Likevel oppsummerer Fylkesmannen slik:

«Fylkesmannen oppfatter at minst (sic!) halvparten, 11 av 22 kommuner, ønsker større kommuner i hovedstadsregionen. Fire kommuner har vedtatt sammenslåing; Asker, Aurskog-Høland, Ski og Oppegård. Fem kommuner ønsker sammenslåing, men får ikke med seg naboen(e): Bærum, Frogn, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Ni kommuner har vedtatt at de ønsker sammenslåing. 13 av 22 kommuner har vedtatt å fortsette alene.»

Fylkesmannen skal nå gjennomgå innsendte dokumenter og ferdigstille sin sluttrapport som skal oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1.10.2016 og gi «sin selvstendige faglige tilrådning om framtidig kommunestruktur i fylket».

Kommunene har nå over en lengre periode gjennomført innbyggerundersøkelser, «nabosamtaler», avholdt åpne møter og folkeavstemninger, diskutert stolper opp og ned, og gjort vedtak i de respektive kommunestyrer. Hvis disse vedtakene ikke skal respekteres, men «overprøves» av Fylkesmennene, Sanner og til slutt Stortinget – hvor er det da blitt av lokaldemokratiet?

Rødt i Follo krever at resultatene av de respektive folkeavstemningene og kommunestyrevedtakene respekteres. Vi oppfordrer innbyggerne i Follo å stille samme krav til Fylkesmannen, og at det lokale demokratiet blir tatt på alvor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags