Tiltak mot matsvinn

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Enebakk kommune sammen med alle landets kommuner mottok den 26. september i år en henvendelse fra Klima og Miljødepartementet med informasjon om en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn.

Verdens matsvinn er et svært alvorlig klima- og miljøproblem som mange ganger er helt unødvendig. Hele 1/3 av all mat som produseres i verden blir enten ødelagt eller kastet. Bare i Norge regner vi med at den gjennomsnittlige forbruker kaster 42 kg spiselig mat i året. Samtidig som det er tragisk i en verden med nesten 1 milliard mennesker som sulter, er også verdens matvareproduksjon totalt sett den viktigste bidragsyter til klimaforverringen.

Myndighetene og organisasjonene som representerer hele verdikjeden for mat har satt et mål om å redusere matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030. Det er et ambisiøst mål, og departementet sender med sitt rundskriv utfordringen til alle landets kommuner.

Så lenge den aller største delen av matsvinnet skjer hos forbrukeren, vil det for Enebakks vedkommende si at oppmerksomheten må rettes mot hjemmene. Enebakk kommune er samtidig en betydelig innkjøper og produsent av mat ifm. driften av sykehjem, kantiner og pleie- og omsorgsavdelingen.

Det er utarbeidet en tiltaksrapport som gir anbefalinger for hvordan kommunene selv kan følge opp dette arbeidet f.eks. med forbrukerrettede kampanjer om matsvinn. Her er informasjonsarbeidet rettet mot skolene spesielt viktige. Vi tror også at dette må diskuteres med ROAF ved at det gjennomføres hyppigere plukkanalyser av søppelet vårt slik at eventuelle endringer i våre forbrukervaner kan måles. Kartlegging nevnes som kanskje den viktigste påvirkningsfaktoren for å endre folks kastevaner. Enebakk kommune kan også inngå samarbeid med matbransjens egne selskap mot matsvinn, Matvett for å kunne informere om matsvinn og nå innbyggerne direkte. Butikkene må bli flinkere til å tilby rimeligere matvarer som er gått ut på dato.

Organisasjonen Fremtiden i våre hender har lansert sin egen kampanje der de går sammen med kommunen i en målrettet kampanje. Videre er det utviklet apper om bruk av restemat samtidig som serveringsbransjen også kjører sin egen kampanje KuttMatsvinn 2020.

Vårt spørsmål til ordføreren er kort og godt hvordan Enebakk kommune konkret vil følge opp dette viktige arbeidet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags