Leve hele livet

Nina Wold og Jostein Årre.

Nina Wold og Jostein Årre.

Av
DEL

Hvordan vil du ha det når du blir gammel? Hvor vil du bo, og under hvilke forhold skal du bo?

Fremdeles i 2019 så er tilbudet de eldre får til aktivitet type; bingo, andakter og gammeldans. Men kjære dere er det slik vi vil ha det? Dagens 80 åring er født i 1939. Når vedkommende var 18 år hva slags musikk var populær da ?  ROCK, Elvis Presley, Ricky Nelson, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, The Everly brothers osv. Dette er hva 80 åringen svingte seg til. Og sving var jo absolutt på moten da. Og hva tilbys de i dag på sykehjemmene våre?  Gammeldans!! Ikke noe nedlatende om gammeldans. men vi er ikke sikker på at dette er yndlingsaktiviteten til dagens eldre. Vi mener at tilbudet må tilpasses generasjonen, og vitenskapen har vist at mennesker lyser opp når de får tilpasset aktiviteter ut i fra det som er kjent og kjært. Eldre er gamle nok til å bestemme selv. Høyre er derfor opptatt av valgfrihet i tjenestene slik at alle eldre kan velge den leverandøren og det tilbudet som passer dem best

Vi i Enebakk Høyre ønsker å være pådriver for innføring av reform «Leve hele livet». Vi går til valg på å forbedre eldres måltider, økt aktivitet, fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene. Eldre på sykehjem bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov. De skal ha tilgang på internett, og vin til maten når de ønsker dette. Kjærligheten kjenner ingen grenser, og den stopper ikke opp fordi man må på eldrehjem.  Vi ønsker at alle som ønsker å bo sammen skal få bo sammen. Dersom du havner på sykehjem ønsker Enebakk Høyre at din kjære ektefelle/samboer skal få bo sammen med deg dersom begge ønsker dette.

Videre skal det tilrettelegges for boliger tilpasset seniorer. Det betyr ikke at kommunen bygger boligene, men at det tilrettelegges tomter til dette formålet. Under siste gjennomgang av kommuneplanen var Enebakk Høyre pådriver for at Hansebråthagan seniortun i Ytre skulle kunne realiseres.  Dette står nå straks innflyttingsklart og ble realisert til tross for at tomten ikke var så sentrumsnær som fylkesmannens føringer tilsa.

Dagens eldre sitter ofte med eneboliger som ikke er tilpasset livsløpsstandard – noe som betyr at det å bo der gjøre hverdagen tung og vanskelig.  Ved å selge sin bolig frigjøres ofte kapital til å kunne kjøpe seg bosted tilpasset alder og fremtiden. Men da må det legges til rette for at type seniortun kan realiseres

Eldre er en stor ressurs i kommunen og vi i Enebakk Høyre ønsker at eldre skal få lov til å ha en meningsfull hverdag ved å kunne «trå» til for andre i bygda. Andre eldre kan få tilbud om senioruniversitet, trening, sosiale aktiviteter, delta i foreningsliv, politikk osv. Det er ikke tilfeldig at den nye eldrereformen har fått navnet «Leve hele livet». Mennesker som har levd et langt liv, skal fortsatt ha et liv med verdighet og meningen. Vi skal sørge for at Enebakk kommune blir en god kommune ikke bare å vokse opp i, men også er god kommune å bli eldre i.

Er du opptatt av de eldres kår i Enebakk - Stem Høyre den 9. september.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags