Større inntekter gir forbedret tilbud

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

310 kommuner i Norge har eiendomsskatt på boliger/hytter. MDG Enebakk mener Enebakk bør være blant dem i løpet av neste periode.

Et stramt budsjett og en enda strammere økonomiplan er nylig blitt vedtatt. MDG Enebakk tror ikke det blir romsligere fremover. Kommunen står foran viktige oppgaver innenfor flere områder. Videre vil trolig renten øke i årene som kommer. Selv om kommunen ikke har særskilt høy lånegjeld blir den tyngre å betjene med høyere rente. MDG Enebakk ønsker et fortsatt godt tjenestetilbud og mener det er ansvarlig å ta i bruk de inntektskilder som finnes for å få til dette. Videre bør kommunen i enda større grad enn i dag velge klima- og miljøvennlige løsninger. Dette vil ofte være dyrere enn mindre miljøvennlig alternativ, men har den fordelen at det bringer oss bitte litt lenger unna lite ønskelige fremtidsscenarioer.

Enebakk kommune har gode tjenestetilbud for mange grupper og er den sjette rimeligst drevne kommunen i landet. Det innebærer at kommunen er høyt plassert når det gjelder tjenesteproduksjon per krone. Det betyr også at det meste av effektiviseringspotensialet er tatt ut. Plasseringen tyder heller ikke på at det er særlig mye å hente på å knipe inn på kvaliteten i tjenestetilbudet. Innsparinger kan således bare realiseres gjennom bortfall av tjenestetilbud.

Mens staten har mange muligheter til å skaffe seg inntekter gjennom skatter og avgifter har kommunen nesten ingen. En av de få er eiendomsskatt. Inntektene fra eiendomsskatt kan brukes til å opprettholde et godt tjenestetilbud samt å dreie kommunens virksomhet i mer bærekraftig retning. Offentlig drift bør uansett preges av nøysomhet, siden det er fellesskapets ressurser som benyttes. Eiendomsskatt betales av de som eier bolig eller hytte i kommunen; altså i stor grad de samme som de som får glede av tjenestene. Slikt sett kan eiendomsskatt sammenlignes med et spleiselag for å styrke de kommunale tjenestene som de fleste av oss nyter godt av i løpet av livet; skole, veier, barnehage, kultur og helse.

MDG Enebakk er først ute med å være positive til innføring av eiendomsskatt i løpet av neste periode. Av hensyn til et fortsatt godt tjenestetilbud og økt bærekraft bør vi ikke bli de siste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags