Nybygg og bærekraft

Av
DEL

Et tiltak i Klima- og energiplanen er at alle nye kommunale bygg skal være miljøeffektive og klimavennlige (punkt 2.4.4). MDG Enebakk lurer på hvordan dette punktet er tenkt ivaretatt i de nye omsorgsboligene som planlegges i Gaupeveien?

Riktignok har kommunestyret vedtatt at det skal legges stor vekt på økonomi og nøkternhet i den videre planleggingen; noe MDG Enebakk støtter. Fremdriften i prosjektet er også svært viktig, med bakgrunn i historikken. Men det var vel aldri meningen at målsettingen i klima- og energiplanen skulle bortfalle helt? Det er viktig at en bærekraftig tankegang legges til grunn helt fra starten, for å unngå merkostnader og forsinkelser. Siden klima- og energiplanen ikke ser ut til å være fulgt opp i denne saken trengs det politiske styringssignaler om at administrasjonen må følge opp. Dessverre er det ikke nok å fastsette tiltak i en plan. De må realiseres for å ha noen effekt.

I Norge er det forskriftsfestet strenge krav til å bygge energieffektive bygg, men ingen krav til klimavennlig materialvalg og lokal energiproduksjon. Det er blant annet innenfor disse feltene det miljømessige potensialet ligger. Vi tror administrasjonen har eller kan skaffe seg det som trengs av kompetanse for å innarbeide relevante tiltak for økt bærekraft. Innspill til tiltak er: Stål og betong bør unngås; bruk tre. Lokal energiproduksjon (solceller) bør utredes og velges så lenge merkostnadene er innenfor 20% av konvensjonell energitilførsel. Svanemerkede materialer og maling bør velges. Konstruksjonen bør være robust og kreve lite utskiftning og vedlikehold. Dette kan gi høyere investeringskostnader, men lavere vedlikeholdskostnader. Så vil det til slutt bli en politisk avgjørelse om tiltak som gir merkostnader skal gjennomføres, men da har man i hvert fall et valg.

MDG Enebakk registrerer at politisk nivå hittil ikke har gitt noen innspill når det gjelder bærekraft for dette byggetiltaket. Hadde MDG Enebakk vært representert hadde dette vært tatt opp. Dette illustrerer betydningen av at MDG Enebakk er politisk representert for å sette miljøpolitikk på dagsordenen.

Klimastreiken har berørt mange, noe flere politiske partier har gitt uttrykk for. Klimastreikerne ønsker imidlertid ikke bare å berøre, men at deres initiativ og innsats utløser konkrete tiltak. MDG Enebakk er først ute til å svare ut denne oppfordringen. Siden miljøpolitikk er en stor oppgave der flest mulig bør bidra med vilje, kompetanse og gjennomføringsevne håper vi at flere kommer på banen med konkrete tiltak. Noen som tar utfordringen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags