Enebakk Høyre tar ungdommen på alvor

Foto:

Av
DEL

Vi må stå sammen for at barna våre skal oppleve mestring og lykkes bedre i barnehage, skole og fritid. Det stiller krav til at foreldre, barnehagen, skolen og lokalsamfunnet samarbeider på tvers. Ingen kan klare alt dette alene.

Å satse på tidlig innsats i skolen, viser seg viktigere enn noen gang. Alt for mange elever får hjelp for sent. Det er i årene 1. – 4. trinn grunnlaget legges for senere mestring. Alle barn skal bli sett og få den hjelpen og støtten de behøver, på et så tidlig tidspunkt som mulig. Barnehagene og skolene trenger mer samarbeid ved overgang.

Gutter gjør det svakere på skolen enn jenter. Vi ønsker spesielt fokus på guttenes skolehverdag, da tallene for Enebakk viser at guttene møter størst utfordringer og ligger ganske langt under jentene i resultater ved enkelte av skolene våre. Gutter lærer på andre måter, og da trengs nytenkning og samarbeid på tvers av skolene. De skolene som lykkes godt, bør dele kunnskap med de som ikke lykkes like godt. Det nye praktiske håndverksfaget skal prioriteres, da vi mener en del av teorifagene kan «bakes inn» gjennom praktisk arbeid. Vi vil se på organiseringen av ppt og ressursene som brukes i Prosjekthuset. Bruker vi pengene best mulig? Eller kan noe organiseres annerledes?

Flere unge sliter med psykisk og fysisk helse. Selv om mange er fysisk aktive viser tallene at ungdommen vår trener mindre i 2019 enn de gjorde i 2015. Flere melder nå om at de slutter tidlig med aktiviteter. Vedrørende psykisk helse er det dessverre en stor økning fra 2015 til 2019 av Enebakkungdom som svarer at de er ensomme og at de har depressive symptomer. Vi vet at psykisk og fysisk helse henger sammen, Dette må vi ta på alvor nå, selv et stort flertall av barn og unge i Enebakk har det helt topp gjennom sin oppvekst.

Noe av det viktigste er et godt samarbeid mellom hjem og skole. Elevenes hverdag består av mye mer enn skole, derfor er bl.a. innføringen av Fritidskortet som gir mulighet for gratis medlemskap i foreninger viktig. Det samme gjelder behovet for økt satsning på ungdomsklubbene våre. Vi skal fortsette å utvide helsesykepleiertilbudet i skolen. Selv om det allerede gjøres veldig mye bra arbeid bl.a. innenfor psykiskhelse for ungdom, må vi gjøre enda mer for å trygge dem, og lære dem mekanismer som kan gjøre hverdagen enklere å takle. Enebakk Høyre mener at "alt henger sammen med alt". Har man det ikke bra fysisk og psykisk, er det vanskelig å lære skolefag.

Dette gir oss foreldre og lærerne utfordringer som ligger utenfor vår kompetanse. Derfor har regjeringen sørget for at skolene har fått stor økning av helsesykepleiere og psykologer ute på skolene, og vi i Enebakk Høyre skal sørge for at pengene brukt til det det er ment for.

Mobbing er et stort samfunnsproblem. Mobbingen har økt i Enebakk fra 2015 til 2018 og videre fra 2018 til 2019. Det viser tall fra den ferske Ungdata undersøkelsen. Ingen barn skal oppleve mobbing i skolen. Vi må finne ut hvorfor mobbingen øker og sikre at den nye mobbeloven som skal forebygge og håndtere mobbing raskere blir fulgt opp. Familier og barn som opplever mobbing skal få støtte, råd og oppfølging. Men, også mobberen skal få hjelp. Det er ofte sammensatte problemer som fører til at noen mobber andre.

Lekser har blitt et hett tema. Noen ønsker en leksefri skole. Vi i Enebakk Høyre er mer opptatt av at lærerne skal være mer leksebevisste. Med det mener vi at det må gjøres noe med mengden lekser. Ingen barn skal oppleve å sitte hjemme med lekser de ikke forstår, eller sitte i timevis hver dag fordi man har hjemmearbeid i alle fag. Noen fag er viktigere å jobbe med hjemme f.eks. lesing, regning og nye språk, mens andre fag kanskje ikke trenger like mye hjemmearbeid. Dette bør skolen og hjemmet samarbeide om, slik at elevene opplever mestring fremfor maktesløshet slik en del elever gjør i dag. Elever som er høyt presterende skal også bli sett og få bedre tilpassede tilbud i samarbeid med hjemmet. 

Innføringen av fraværsgrense i videregående skole møtte mye motstand. Etter å ha virket i to år viser grensen, at flere møter på skolen, flere består og flere får nødvendig helsehjelp tidligere. Elevene må møte hos lege hvis fraværet blir faretruende høyt. Skulk får konsekvenser, men reelt fravær på grunn av helseutfordringer skal ses av skolen, hjemmet og fastlegen så tidlig som mulig.

Høyre legger stor vekt på etterutdanning av lærere. Det stilles nå høyere krav til faglig fordypning i de fagene lærerne underviser i. Det tenker vi er bra for barna våre, selv om vi vet at det finnes fantastiske lærere som ikke har fordypning. Når man har ansvaret for elevenes læring i et samfunn som endres stadig raskere, er det nødvendig å satse på lærere. Lærere gir tilbakemelding om at det har vært nyttig å oppdatere seg, bli kjent med nyere forskning og lære om nye undervisningsmetoder.

Enebakk Høyre går til valg på: Tidlig innsats for de som trenger det, krav til at mobbing får konsekvenser for den som mobber, hjelp til både de som blir mobbet og til de som mobber andre, mer hjelp til de som har utfordringer med fysisk og psykisk helse, støtte elever som står i fare for å droppe ut av skolen og å styrke ansattes sosiale og faglige kompetanse i en stadig mer utfordrende hverdag.

Ingen har løsningen på alle utfordringer. I Høyre er det en grunnleggende verdi å se det enkelte mennesket fremfor systemet. Derfor er Høyre det beste skolepartiet for de som er opptatt av mestring, kunnskap og en skole som gir barna våre ferdigheter til å realisere sine drømmer og ambisjoner.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags